Concurs- “Carucior Posh Baby - gama Leclerc”

 

REGULAMENT CONCURS  

 

“Carucior Posh Baby - gama Leclerc”

 

Perioada valabilitate 08.02.2023-  14.02.2023

 

ARTICOLUL 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul concursului  “Carucior Posh Baby - gama Leclerc” denumita in continuare “Promotia” este FIT FOOD S.R.L., persoană juridică română, cu sediul  Bucurestii Noi, nr. 50, etaj 3, ap. 13, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului București sub nr. J40/5972/2016, Cod Unic de Înregistrare RO35996205 , legal reprezentata de Dl Florin Scarlat, Director General, denumita in continuare “Organizator”.

  1. Participantii la Promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial (“Regulament oficial” sau “Regulamentul”). Regulamentul este intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant la loteria publicitara, accesand site-ul official www.lifebox.ro 

  2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul Regulament in perioada desfasurarii loteriei publicitare, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari, tot prin aceleasi canale prin care a fost facut public prezentul Regulament.

  3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, precum si dreptul de a inceta loteria publicitara inainte de termen, prin incheierea unui Act Aditional la prezentul Regulament, urmand ca modificarile si / sau completarile sa fie facute publice pe www.lifebox.ro 

  4. Participarea la aceasta Promotie implica acceptarea de catre participanti a prevederilor prezentului Regulament, precum si obligativitatea respectarii acestora de catre toti participantii.

 

ARTICOLUL 2. SCOPUL PROMOTIEI

Prezenta Promotie este organizata si se desfasoara in conformitate cu prevederile legale referitoare la desfasurarea loteriilor publicitare, asa cum sunt acestea reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si a serviciilor de piata (republicata) si are ca scop plasarea de comenzi on-line pe platforma www.lifebox.ro  

 

ARTICOLUL 3. DURATA SI LOCUL DESFASURARII

3.1. Loteria publicitara este organizata si se desfasoara exclusiv pe teritoriul Romaniei, Bucuresti, Cluj si Oradea

3.2. Campania promotionala poarta denumirea “Carucior Posh Baby - gama Leclerc”

3.3. Promotia se va desfasura in perioada 08.02.2023-  14.02.2023 ora 24:00:00 inclusiv, denumita in cele ce urmeaza “Perioada Promotiei”. 

ARTICOLUL 4. DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

4.1. La Promotie pot participa cei care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 08.02.2023 (prima zi a campaniei) si care plaseaza o comanda pe lifebox.ro, indiferent de meniu, varianta calorica si noteaza codul POSH_BABY in campul de Voucher din ultima pagina. Orice comanda intrata anterior startului campaniei 08.02.2023 (ora 16:25) nu intra in concurs, de asemenea, orice comanda plasata in perioada campaniei, insa care nu are codul notat POSH_BABY nu poate intra in concurs.

4.2. Participarea la Promotie implica cunoasterea, intelegerea si acceptarea in integralitate, in mod expres si neechivoc a prevederilor prezentului Regulament Oficial.

4.3. Castigatorii Promotiei nu vor putea solicita contravaloarea premiilor castigate in bani sau inlocuirea acestora cu alte produse. 

ARTICOLUL 5. PREMIUL PROMOTIEI

5.1. In cadrul Promotiei se va acorda 1 premiu, la 1 castigator, iar premiul primit consta intr-un Carucior Leclerc Influencer- culoarea Army Green, oferit de Posh Baby Brands si care este in valoare de 1999 RON.

 

5.2. Acordarea premiului se va face prin tragere la sorti cu ajutorul website-ului random.org. 


 

Premiile nu sunt transmisibile.

 

ARTICOLUL 6. MECANISMUL LOTERIEI PUBLICITARE SI TRAGEREA LA SORTI

6.1. Orice client care a implinit varsta de 18 ani pana la data de 08.02.2023 (prima zi a campaniei), si plaseaza o comanda, utilizand codul POSH_BABY in perioada 08.02.2023 (ora 16:25) si 14.02.2023 (ora 24:00).

6.2. Tragerea la sorti pentru acordarea premiului se va desfasura in data de 15.02.2023 ora 15:00, fiind extras 1 castigator dintre persoanele care au raspuns la intrebare. 

 

ARTICOLUL 7. ACORDAREA PREMIILOR CA URMARE A TRAGERII LA SORTI

7.1. Castigatorul va fi contactat printr-un e-mail/ telefon de catre departamentul de Customer Care cu privire la castigarea premiului si va avea la dispozitie 24 de ore pentru a confirma acceptarea acestuia.

7.2. In situatia in care primul castigator extras nu va raspunde la mesaj, Organizatorul va urma aceeasi procedura cu urmatorul extras. In cazul in care nici cel de al doilea extras nu va raspunde la mesaj si nici la notificarile scrise, Organizatorul va urma aceeasi procedura cu urmatorul extras, procedura fiind aplicabila in mod corespunzator si celui de al treilea extras.

7.3. Castigatorul care va accepta premiul acordat,trebuie sa efectueze un e-mail catre: contact@lifebox.ro , in cel mult 24 de ore de la anuntarea castigatorilor cu informatiile de livrare a premiului.

7.4. Daca Participantul castigator nu indeplineste conditiile de participare/acordare a premiului, sau se afla in una din urmatoarele situatii:

  1. in cazul in care refuza sa intre in posesia Premiului, 

acesta va fi descalificat, iar Organizatorul va acorda premiul participantilor castigatori de rezerva, in ordinea extragerii, conform procedurii de acordare descrise in prezentul Regulament.

7.5. Participantul castigator consimte ca numele si Premiul acordat sa fie facute publice, in conformitate cu prevederile O.G. 99/2000 art. 42 (2). 

 

ARTICOLUL 8. CONDITII DE ACORDARE A PREMIULUI

8.1. Participantul castigator va trebui sa nu fie declarat descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului Regulament.

8.2. Participantul va trebui sa fie de acord cu prelucrarea datelor personale in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

8.3. Comunicarea cu participantul castigator sa fie posibila in termenele mentionate in prezentul Regulament. 

8.4. Refuzul participantului de a furniza datele de identitate in cadrul apelului Organizatorului atrage descalificarea respectivului participant.

8.5. In cazul in care participantul castigator intruneste toate conditiile de acordare a Premiului, i se vor comunica detaliile referitoare la intrarea in posesia Premiului, conform celor descrise in prezentul Regulament.

8.6. Participantul castigator trebuie sa faca dovada identitatii sale, sa prezinte toate documentele solicitate si sa semneze Procesul verbal de primire sau de acceptare a Premiului.

 

 

ARTICOLUL 9. LIMITAREA RASPUNDERII

9.1. Pentru participarea la Promotie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor stipulate de Organizator in prezentul Regulament.

9.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campania.

9.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al acesteia.

9.4. Organizatorul isi declina orice raspundere in situatia in care participantul castigator nu raspunde la apelurile consultantilor Organizatorului, nu se afla in aria de acoperire a serviciului de telefonie, are serviciul de mesagerie vocala neactivat sau nu are spatiu disponibil pentru primirea de mesaje vocale, are telefonul defect, nu are serviciul roaming activat, nu primeste e-mailul, nu verifica contul de e-mail pe parcursul celor 24 de ore de la tragerea la sorti, sau pentru orice situatii in care acesta nu va putea fi contactat in termenele mentionate in prezentul Regulament.

9.5. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea cu privire la identitatea persoanei care raspunde la apelul consultantilor sai si nici pentru datele de identitate oferite de aceasta, necesare validarii castigatorului. Sunt luate in calcul datele de validare oferite la primul apel al Organizatorului care trebuie sa corespunda cu datele care sunt mentionate in contul creat pe platforma www.lifebox.ro , cand i se va prezenta participantului castigator motivul apelarii numarului respective, in caz contrar acesta fiind descalificat, Organizatorul urmand a contacta urmatorul extras, din lista de reserve.

 

               ARTICOLUL 10. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare.

 

ARTICOLUL 11. LITIGII

Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si Participantii la Campania Promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

ARTICOLUL 12. INTRERUPEREA LOTERIEI PUBLICITARE

Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a prelungi Campania promotionala sau de a modifica Regulamentul, oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site, semnalizare in statie, etc.).

 

ARTICOLUL 13. REGULAMENTUL LOTERIEI PUBLICITARE

13.1. Regulamentul concursului este afisat si disponibil pe toata perioada de desfasurare a Promotiei.

13.2. Orice contestare avand ca obiect campania promotionala “Carucior Posh Baby- gama Leclerc” poate fi transmisa la sediul social al societatii: FIT FOOD S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Bucurestii Noi, nr. 50, etaj 3, ap. 13, sector 1 sau pe e-mail la contact@lifebox.ro 


 

FIT FOOD S.R.L.

prin

Dl Florin Scarlat - Director General